Všude kolem nás jsou děti či dospělé osoby, které jsou odkázáni na naši každodenní pomoc a proto i my pomáháme charitativní / nadačním fotografováním.